Mathieu Hart
1
ERIK HART
De winkel in 1949.
Catalogus Delft 1949.
Erik en zijn vader wijlen Fred Hart.More Than Classic.
Decembernummer 2008

Foto uit het boek:
Kunst, Kennis & Kwaliteit.
V.H.O.K. 1911 - heden.

Erik Hart

2007

EtalageEtalage1