Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
Twee Delftse SchotelsD.002

17e Eeuwe Wit Delftse Schenkkan.D.070

Grote Delftse Schotel.
Delft,
circa 1670.V E R K O C H T

Delftse Chinoiserie Schotel.
Delft,
Circa 1720.V E R K O C H T

Delftse 18e Eeuwse Chinoiserie Schotel.
De Porceleyne Fles - J. Harlees.D.036

Een Antiek Polychroom Delfts Bord.
Circa 1775D.076

Twee Knobbelvazen.
Delft
circa 1720.V E R K O C H T

Twee Chinoiserie Knobbelvazen.
Delft,
circa 1680.V E R K O C H T

Grote Delfts Blauwe Kom.
Delft
circa 1750.V E R K O C H T

Lampetkan.
Delft,
circa 1775.D.015

1 2 3 4 5 6 7 Next >>