Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 Next >>
Een Nederlandse 16e Eeuwse Penkandelaar.B.173

Franse 16e Eeuwse Henri II Kandelaar.V E R K O C H T

IJzeren Penkandelaar.
De Nederlanden.
circa 1600B.238

Een Paar Penkandelaars
Noord-Frankrijk,
circa 1630.B.046

Een Paar Bronzen AltaarkandelaarsV E R K O C H T

Rokkandelaar.
Nederland,
circa 1620.V E R K O C H T

Zeldzaam Reis-Rokkandelaartje.
Duitsland,
17e Eeuw.B.030

Zeldzaam Nederlands 17e Eeuws ReiskandelaartjeB.031

Kraagkandelaar.
De Nederlanden,
Midden 16e Eeuw.
V E R K O C H T

Kraagkandelaar.
De Nederlanden,
Eind 16e Eeuw.
V E R K O C H T

Kraagkandelaar.
De Nederlanden,
circa 1600.V E R K O C H T

Kraagkandelaar.
Nederland,
midden 17e eeuw.V E R K O C H T

Kraagkandelaar.
Nederland,
midden 17e eeuw.V E R K O C H T

Nederlandse 17e Eeuwse Kraagkandelaar.V E R K O C H T

Nederlandse 17e Eeuwse Kraagkandelaar.B.179

Geelkoperen 17e Eeuwse Kraagkandelaar.B.506

Kraagkandelaar.
Nederland,
2e helft 17e eeuw.V E R K O C H T

Kraagkandelaar.
Nederland,
2e Helft 17e eeuw.B.175

Kraagkandelaar.
Nederland,
Eind 17e Eeuw.V E R K O C H T

Kraagkandelaar.
Nederland,
19e Eeuw.
V E R K O C H T

1 2 3 4 5 6 Next >>