Mathieu Hart
1 2 3 4 5 Next >>
Antieke Tinnen Pint Bud Maat
Circa 1690.
Pewter Bud Measure.B.503

Duitse 18e Eeuwse Tinnen Schraubflasche.V E R K O C H T

Tinnen Keulse Kan.
Duitsland - Bonn.
Circa 1750.B.214

Tinnen Keulse Kan.
Duitsland,
circa 1760.B. 215

Keulse Tinnen Kan.
Duitsland,
Circa 1760.B. 216

Een Keulse Kan.
Duitsland.
Circa 1700.B. 217

Tinnen Keulse Kan.
Duitsland - KEULEN.
Circa 1700.B. 218

Een Keulse Kan.
Duitsland.
Circa 1780.B. 219

Een Keulse Kan.
Duitsland,
18e Eeuw.B.034

Tinnen Chocoladeketel.
Duitsland,
circa 1780.B.134

1 2 3 4 5 Next >>