Mathieu Hart
1 2 3 4 5 Next >>
Tinnen Chocoladeketel.
Duitsland,
circa 1800.B.360

Tinnen Chocoladeketel.
Duitsland,
circa 1800..B.361

Bergische Kraantjeskan.
J. Arrenberg.
Circa 1820.B.048

Bergische Kraantjeskan.
J. Arrenberg.
Circa 1820.B.049

Duits Tinnen Empire Koffiepotje.B.654

Duits 19e Eeuws Tinnen Dekselpotje
Hermann Seel - Elberfeld.V E R K O C H T

Antieke Duitse Tinnen Olielamp.B.126

Duits 18e Eeuws Tinnen Mosterdpotje.B.341

Tinnen Miniatuur Stitze.
Duitsland,
circa 1820.B.330

Tinnen Ampul.
Duitsland,
circa 1820.B.329

Tinnen Ampul.
Duitsland,
circa 1800.B.331

Tinnen Ampul.
Duitsland,
circa 1770.B.332

Tinnen Rococo Ampul.
Duitsland,
circa 1775.B.333

Tinnen Dekselpotje.
Duitsland,
Begin 19e Eeuw.B.340

Duitse 19e Eeuwse Tinnen Brandewijnkom.
Duitsland,B.317

Franse Regence Miskelk.
Circa 1750.V E R K O C H T

Tinnen 18e Eeuwse Toulouse Kan.V E R K O C H T

Franse Tinnen Orleans KanB.488

Tinnen Chartreskannetje.
Frankrijk
Circa 1800.B.086

Grote Franse Wijnkan.
Pichet de Vin.
Normandiƫ, circa 1800.B.138

1 2 3 4 5 Next >>