Mathieu Hart
1 2 3 4 5
Buikkan met draagketting.
Zwitserland - Wallis.
Sion, eerste Helft 19e eeuw.B.213

Tinnen Crested Tappit Hen.
Schotland,
18e Eeuw.B.087

18e Eeuwse Engelse Tinnen Bierkan.
Pewter Ale Flagon.B.392

Antieke Schotse Tinnen Maat
Circa 1826B.500

Grote Engelse Tinnen Schotel.
ASH & HUTTON
Bristol, circa 1760.B.290

Tinnen Schotel.
Engeland
Tinnen Papbordje.
Duitsland,
Circa 1825V E R K O C H T

Tinnen Bordje.
Engeland,
circa 1780.B.144

Engelse18e Eeuwse Tinnen Schotel.
London
John Junr Shorey.B.396

Engelse Victoriaanse Tinnen Inktpot.V E R K O C H T

1 2 3 4 5