Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
Tinnen Snebkan.
WYANT BEENS.
BredaB.120

Tinnen Snebkan.
Nederland,
circa 1800.B.122

Tinnen Snebkan.
F. DE LEEUW
Brussel, circa 1800.B.123

Tinnen Engelenkan met sneb
De Nederlanden
circa 1800.B. 129

Tinnen Snebkan.
Antwerpen,
circa 1800.B.124

Tinnen Kan.
Belgiƫ
19e Eeuw.B.082

Tinnen Miniatuur Snebkan.
DE KEGHEL.
Gent, circa 1860.B.328

Limburgse Snebkan.
Circa 1800.B.125

Tinnen Engelenkan.
N. DESCHAMP - LUIK
Circa 1820.B.091

Tinnen Maat met Deksel.
Nederland,
circa 1800.V E R K O C H T

Tinnen Beddenkruik.
Nederland,
midden 19e Eeuw.B.130

Tinnen Beddenkruik.
Nederland,
19e Eeuw.B.394

Zeldzaam Tinnen Speelgoed Moffenkruikje.
Nederland,
19e Eeuw.B.393

19e Eeuws Tinnen MoffenkruikjeV E R K O C H T

Tinnen KruikjeV E R K O C H T

Tinnen Boterdoosje.
Eind 18e Eeuw.B.299

Hostiedoosje.
Nederland,
circa 1800.B.084

Tinnen Bord.
Nederland,
circa 1780.B.293

Tinnen Schotel.
Zwolle
Circa 1790.B.291

18e Eeuws Tinnen Bord.
AntwerpenB.142

1 2 3 4 5 6 7 Next >>