Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
Tinnen Papbordje.
Nederland,
circa 1820.B.294

Tinnen Kraankan.
P. H. BLEKER.
Groningen.B. 050

Tinnen Empire Gelakte Kranenkan.V E R K O C H T

Groningse Rood Gelakte Tinnen Kraantjeskan.
T. REIJENGA.V E R K O C H T

Tinnen Gelakte Kranenkan
P.H. BLEEKER - Groningen.V E R K O C H T

Gelakte Tinnen Kraantjeskan.
JAN HUISING - Groningen .B.581

Tinnen Gelakte Kraantjeskan
T. Reijenga - Groningen .B.582

Groningse Tinnen Kraantjeskan.
T. REIJENGA.B.056

Tinnen Kraantjeskan,
T. Reyenga.
Groningen, circa 1860.B.051

Empire Verlakt Tinnen Aansteekkomfoor.B.492

Tinnen Empire Comfoor.
Nederland
Begin 19e Eeuw.B.322

Twee Tinnen Bekertjes.
REIJNDERS - DELFT
circa 1820.V E R K O C H T

Amsterdamse Tinnen Beker
C. Boot.B.471

Tinnen Beker
Kamphof - Zwolle.B.472

Tinnen Bekertje.
KAMPHOF - ZWOLLE
Circa 1920.B.314

Tinnen Bekertje.B.356

19e Eeuws Tinnen DekselpotjeB.651

Tinnen Zandstrooier.
Nederland,
circa 1800.B.320

Tinnen Strooier.
KAMPHOF - ZWOLLE
Circa 1870.B.295

Tinnen Strooier.
Nederland,
Circa 1800.B.296

Twee Empire Tinnen Strooiers.
Nederland,
Circa 1820.B.297

Tinnen Strooier.
Nederland,
Circa 1800.B.298

Tinnen 19e Eeuwse Strooier.

Nieuw : 8 December

B.657

Tinnen 19e Eeuwse StrooierB.658

Tinnen 19e Eeuwse Kandelaar.B.288

Tinnen 18e Eeuwse Brandewijnkom.B.128

Tinnen Brandewijnkom.
KAMPHOF - ZWOLLE
Circa 1890.B.316

Tinnen 19e Eeuwse Brandewijnkom.B.389

19e Eeuws Houten Lepelrek met 12 Tinnen Lepels.W.328

19e Eeuws Houten Lepelrek met Tinnen Lepels.V E R K O C H T

Tinnen PollepelB.653

Tinnen 19e Eeuws Wijwaterbakje.B.660

Tinnen 19e Eeuws Wijwaterbakje.B.661

1 2 3 4 5 6 7 Next >>